Specjalizacja:

Zajmujemy się kompleksową wycinką drzew, przycinamy gałęzie na każdej wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz wysięgników, podnośników z zachowaniem należytej dbałości o bezpieczeństwo przylegających budynków, linii wysokiego napięcia oraz przechodniów czy samochodów. Prowadzimy prace rozbiórkowe budynków wraz z uprzątnięciem i przygotowaniem terenu pod inwestycje. Prace wyburzeniowe, utylizacja materiałów porozbiórkowych. Do pracy wykorzystujemy sprzęt ciężki, profesjonalne maszyny wyburzeniowe oraz niezbędne środki transportu

Kontakt